PETER NECKÁR

0915 125 612
neckar@hamiltonclub.sk

  • vstupná diagnostika, somatometria, meranie množstva podkožného tuku kaliperom
  • redukcia hmotnosti a množstva podkožného tuku spojená s posilnením svalstva s ohľadom na zdravotný, funkčný, harmonický a estetický aspekt cieľov klienta
  • odstraňovanie svalových disbalancií a zlých pohybových návykov
  • základy zdravej výživy, športová výživa, nutričný timing, aktuálne suplementy a doplnky výživy
  • rozvoj : kondičných schopností (sila – rýchlosť – vytrvalosť), koordinačných schopností ( reakčné, rovnováhové, priestorovo-orientačné, kinesteticko- diferenciačné, rytmické ), flexibility – ohybnosti,správnych pohybových návykov a vzorcov

Vzdelanie & školenia
Fakulta telesnej výchovy a športu UK.
Tréner fitness IV. kvalifikačného stupňa.
Teoreticky a prakticky všestranne pripravený vysokoškolsky aprobovaný odborník v programe Šport a zdravie so špecializáciou Fitness.
SM systém – aktívna liečba bolestí chrbtice.

Peter Neckár

PARTNERI

unnamed22