JURAJ KOVAŠICH

0915 363 524
kovasich@hamiltonclub.sk

  • vstupná diagnostika držania tela a pohybových stereotypov
  • nastavenie vhodných pohybových návykov a ich prenos do športového výkonu
  • príprava športovcov na športové podujatia
  • redukcia hmotnosti a naberanie svalovej hmoty
  • práca s ľuďmi s funkčnými poruchami a dysbalanciami pohybového systému
  • aktivácia a posilnenie hlbokého stabilizačného systému
  • tréning s vlastným telom, ketlebel, TRX, minibandami a rôznym iným náčiním, a pomôckami, ktoré optimalizujú priebeh tréningu a nabúravajú stereotyp
  • predchádzanie zranení a práca v poúrazovej príprave športovca
  • výživové poradenstvo v spojení s tímom akademických odborníkov z PLANEAT
  • kinesiotaping

Vzdelanie 
Ukončené magisterské štúdium na FTVŠ UK, odbor Šport a zdravie, špecializácia Fitness
Tréner fitness V. kvalifikačného stupňa – najvyšší kvalifikačný stupeň
Tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa

Diplomy a worskopy

Foam Rolling Principles & Practices – 2015, Triggerpoint Performance Therapy D
Functional movement system (FMS) certification Level 1. a 2.
Certified functional strenght coach (CFSC)
Anatomy trains I.level
McGill 1 – Building the ultimate back: From rehabilitation to Performance

Úspechy: bývalý vrcholový športovec – futbal

Siete:
Instagram: https://www.instagram.com/juraj_ka/

Juraj Kovašich

PARTNERI

unnamed22