ANDREJ ADAMOVIČ

0902 073 237

adamovic@hamiltonclub.sk

– konzultácie v oblasti fitnes, športu a zdravia,
– diagnostika pohybového systému,
– funkčný tréning pre šport,
– zdravotne orientovaný fitnes,
– výkonnostne orientovaný fitnes,
– tréningy vonku,
– tréningy v anglickom jazyku

Vzdelanie & školenia

Univerzita Komenského v Bratislave, Šport a zdravie, špecializácia Fitnes
Tréner fitnes V. kvalifikačného stupňa
Tréner športu pre všetkých V. kvalifikačného stupňa
Akrální koaktivační terapie I.
Foam Rolling Principles & Practices
Dynamická neuromuskulární stabilizace III
Functional Movement Screen II
Certified Functional Strength Coach I
Anatomy Trains I
McGill 1 – Building the ultimate back: From rehabilitation to Performance

adamovič (2)

PARTNERI

am22

am2

unnamed22