OLIVER KUCHTA

Oliver Kuchta
Tel: 0908606312
Email: kuchta@hamiltonclub.sk

Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte Telesnej výchovy a Športu Univerzity
Komenského v Bratislave so zameraním na šport a zdravie so špecializáciou – Fitness.
Príležitostne sa zúčastňuje kurzov, seminárov, konferencií na témy regenerácia, rehabilitácia,
fyzioterapia a osteopatia za účelom lepšieho pochopenia významu pohybu pre zdravie
človeka.

Pomôže vám s:

  • Predoperačnými a Post-operačnými cvičeniami
  • Držaním tela
  • Harmonizáciou svalových dysbalancií
  • Prevenciou zranení
  • Rozvojom sily, kondície, koordinácie a flexibility
  • Redukciou hmotnosti, formovaním postavy, naberaním svalovej hmoty


Vzdelanie:

FTVŠ UK so zameraním na šport a zdravie, špecializácia – Fitness.
Fitness tréner V. kvalifikačného stupňa
Univerzita Sv. Alžbety v odbore – Fyzioterapia
Certifikovaný DNS Practitioner

Aktuálne študent:
Upledger Institute Slovak Republic
Slovenskej Osteopatickej Školy
Člen International Association of Healthcare Practitioners

Školenia a kurzy

2024 – Aplikovaná periférna neurológia – (Jöry Pauwels, MSc., MSc., D.O.)
2021 – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Prof. Kolářa, Refresh “D“
(Rehabilitation Prague School)
2021 – Forma, Funkcia, Facilitácia, FF1 – (Vaľa, Vanclová)
2019 – Spiraldynamic Lehrgang Basic Med – (FynaMed)
2019 – Vysokorýchlostné nízkoamplitúdové manipulačné techniky s krátkou pákou
(Tim Sparrow DO, MICO, MGOsC)
2018 – Funkčná dynamická stabilizácia v kontexte vývojovej kineziológie, (Mgr. Barbara Fischerová)
2018 – Inovované Klapovo lezenie v kontexte compenzačných cvičení športovcov – (Školiacie a fyzioterapeutické centrum)
2017 – Využitie jógy, tchai ji a čchi kung vo fyzioterapií (Dr. Pavel Švejcar)

2017 – Stop Chasing Pain – Primal Movement Chains (Perry Nickelston, DC)
2016 – Základy osteopatie – NZZ – Fyzioterapia, Barral Institute (Pierre Vey, DO)
2016 – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa (Refresh) – Rehabilitation Prague School
2016 – Spúšťové body a globálna recipročná svalová inhibícia – Physio-Medical (Mgr. Petr Bitnar)
2016 – Hlboký stabilizačný systém chrbtice – Léčebná rehabilitace (Mgr. Petr Bitnar)
2015 – Bránica a jej rola pri vzniku funkčných porúch pohybového a viscerálneho systému – Léčebná rehabilitace (Mgr. Petr Bitnar)
2015 – Akrálne ko-aktivačné cvičenia – Rehaspring (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.)
2014 – Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie – Fyziop (PhDr. Petra Vondrašová, PhD.)
2013 – Stabilizácia a mobilizácia chrbtice I,II (MUDr. Smíšek)
2013 – Funkčný tréning krčnej chrbtice a hornej končatiny – Fyziop (PhDr. Petra Vondrašová, PhD.)
2013 – Funkčný tréning, bedrová chrbtica, panva a dolná končatina – Fyziop (PhDr. Petra Vondrašová, PhD.)
2013 – 2015 – Dynamická neuromuskulárna stabilizácia podľa Kolářa A,B,C, D – Rehabilitation Prague School
2009-2012 Tréner vo fitness I, II Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja

Kongresy:

2017 – II. Medzinárodný kongres vývojovej kineziológie (Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Olomouc)
2017 – Sympózium športovej medicíny a ďalších vied vo vrcholovom športe V. (Český olympijský výbor)
2017 – 2. Medzinárodný CONNECT kongres “Spojivové tkanivá v športovej medicíne“ (Ulm University)
2016 – NeuroFyzio Workshop III, (Physioplus, Centrum fyzioterapie a vzdelávania)
2015 – NeuroFyzio Workshop II, (Physioplus, Centrum fyzioterapie a vzdelávania)
2014 – I. Medzinárodný kongres vývojovej kineziológie (Internationale Vojta Gesellschaft e.V. Olomouc)
2014 – NeuroFyzio Workshop I, (Physioplus, Centrum fyzioterapia a vzdelávania)
2013 – Medzinárodná konferencia “Poruchy dychového stereotypu“ (Spoločnosť pre myoskeletálnu medicínu ČLS JEP)

Slovenská Osteopatická škola: Domov – Slovenská Škola Osteopatie (skolaosteopatie.sk)
Upledger Institute Slovak Republic: https://www.upledgerinstitute.cz/index.php?lang=sk
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia: https://www.rehabps.cz/rehab/certified_practitioners.php?zeme_var=Slovakia#slide
International Association of Healthcare Practitioners: https://www.iahp.com/index.php

Oliver Kuchta

PARTNERI

unnamed22