FUNKČNÝ TRÉNING

Funkčný tréning predstavuje cvičenia, ktoré majú priamu spojitosť s aktivitami a pohybmi z každodenného života.

Za zakladateľov funkčného tréningu sa v celosvetovom meradle považujú Gary Gray, Paul Check a Národná akadémia športovej medicíny USA. Národná akadémia športovej medicíny definuje funkčný tréning ako: „Funkčný tréning je modelová situácia zahŕňajúca zrýchlenie, spomalenie a stabilizáciu svalových skupín, a to vo všetkých troch rovinách pohybu.“

Funkčný tréning pozná len súbor pohybov pri ktorých sa zapája viac svalových partii naraz a pracujú vo vzájomnej súvislosti. Či chcete podávať vrcholové športové výkony,  alebo zdvihnúť svoje dieťa, ťažký nákup, zraneného kamaráta bez strachu o vlastné kĺby – funkčný tréning vás na tieto výzvy v živote pripraví

PREČO FUNKČNÝ TRÉNING ?

Funkčný tréning sa snaží vytvoriť takú skladbu cvičení, ktoré klientovi pomôžu prevádzať bežné denné aktivity s vyššou výkonnosťou a nižším rizikom úrazu. Kvalitný tréning vedie k vyššej svalovej rovnováhe, pozitívne napomáha kĺbovej stabilite a výrazne prispieva k prevencii zranenia pohybového aparátu. Obrovskou výhodou je rozsah pohybu vo všetkých jeho troch rovinách.

 FORMY FUNKČNÉHO TRÉNINGU

Medzi základné formy funkčného tréningu môžme zaradiť: voľné kladky, TRX, redcord, jednoručné činky, medicinbal, veľkú loptu, cvičebné gumy, balančné podložky, Bosu, vaky s pieskom… , pričom jednou z nejefektívnejších foriem funkčného tréningu je cvičenie na voľnokladkových strojoch.

Prioritnou výhodou je voľný rozsah pohybu pri zapojení dominantných svalových skupín, a to vo všetkých troch smeroch pohybu. Veľmi efektívne môžme využíť negatívne opakovanie zhodnotenie vlastností gravitácie.

 ROZDELENIE FUNKČNÉHO TRÉNINGU

Funkčný tréning je rozdelený do šiestich základných skupín. Jednou zo základných vlastností funkčného tréningu je využívanie vlastnej hmotnosti cvičenca ako záťaže či odporu pre dosiahnutie zvýšenia relatívnej sily. Indikátor relatívnej sily je napríklad počet opakovaní základných cvičení ako sú drepy, kľuky, príťahy.

Šesť základných pohybov funkčného tréningu je: 1.Tlak, 2.Ťah, 3.Rotácia, 4.Drep, 5.Výpad , 6.Predklon. Funkčné pohyby sú pre nás prirodzené – predstavujú kľúčové, univerzálne pohybové modely z každodenného života.

OSOBITNÝ VÝZNAM PRE ŠPORTOVCOV

Dôležitosť funkčných pohybov je v zásade dvojitá, na jednej strane, sú tieto pohyby mechanicky zdravé a preto bezpečné, no na druhej strane, majú schopnosť vyvolať silnú neuroendokrinnú odpoveď v tele športovca.

 Tieto zmeny sú kľúčové pre napredovanie v akýchkoľvek športových výkonoch. Väčšina „progresu“, ktorý pri cvičení v športovom snažení vidíme je systematická a je priamym výsledkom týchto hormonálnych a neurologických zmien.

Funkčný pohyb funguje jednoducho, v angličtine to poznáme ako „core to extremity“ – pohyb začína zo stredu tela, jadra tela -v tejto fáze sú najdôležitejšie brušné svaly, svaly spodného chrbta; odtiaľto pohyb prechádza celým telom ku končatine v kontakte s prípadným vonkajším objektom – povedzme loptou.. A preto považujeme posilňovanie „jadra“, alebo stabilizácie stredu tela (core strengthening, midline stabilization) za tak kľúčovú časť funkčného tréningu – bez neho chýba základ.  „Zdravosť“ a účinnosť funkčných pohybov je tak dôkladná, že cvičenie bez implementovania týchto cvičení by bola v ďaľšom športovom snažení veľká strata času.

Dôležitým prínosom funkčného tréningu v príprave športovca (rovnako pre kohokoľvek v bežnom živote) je tiež jeho schopnosť rozvíjať hlboké posturálne svalstvo.

Pre koho je vhodný tento druh cvičenia?

Toto cvičenie je určené pre všetkých, ženy i mužov, deti i seniorov, ktorím nie je ľahostajné svoje telo a kvalita života. Naši tréneri hľadajú spôsoby, aby dané cvičenia upravili potrebám ľudí, samozrejme v intenciách skupinového cvičenia.

PARTNERI

unnamed22