BORIS BAJER

0905 644 533
bajer@hamiltonclub.sk

  • tvorba výživových plánov
  • dlhodobá spolupráca vo forme nutričných kaučingov
  • udržateľný plán redukcie hmotnosti, bez diét
  • výživové poradenstvo rekreačných a profesionálnych športovcov

Vzdelanie & školenia
Absolvent Lekárskej fakulty UK
Absolvent PhD. štúdia na SAV a LFUK

Boris Bajer

PARTNERI

unnamed22