OLIVER KUCHTA

0908606312
kuchta@hamiltonclub.sk

 • absolvoval magisterské štúdium na Fakulte Telesnej výchovy a Športu Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na šport a zdravie so špecializáciou – Fitness
 • pravidelne sa zúčastňuje odborných kongresov, kurzov a školení za účelom prepojenia fyzioterapie so športovým tréningom
 • v súčasnosti sa venuje štúdiu myofasciálneho uvoľňovania a vývojovej kineziológií

Pomôže vám s:

 • Redukciou hmotnosti, formovaním postavy, naberaním svalovej hmoty
 • Rozvojom sily, kondície, koordinácie a flexibility
 • Základným výživovým poradenstvom
 • Využívané pomôcky: expander, overball, fitlopta, TRX a i.

Zameriava sa na:

 • Cvičenie s vlastným telom
 • Správne držanie tela
 • Harmonizácia svalových dysbalancií
 • Predoperačné cvičenie
 • Post-rehabilitačné cvičenie

 

 

 

Školenia & kurzy
Tréner vo fitness I, II, IV, V
Stabilizácia a mobilizácia chrbtice I,II
Dynamické vyšetrenie pohybového aparátu
Funkčný tréning krčnej chrbtice a hornej končatiny
Funkčný tréning, bedrová chrbtica, panva a dolná končatina
Testovanie a tréning funkčnej dynamickej stabilizácie
Poruchy dychového stereotypu
Akrálne koaktivačné cvičenia
Neurofyzio workshop I, II, III
Hlboký stabilizačný systém chrbtice
Medzinárodný kongres vývojovej kineziológie
Trigger pointy a globálna recipročná svalová inhibícia
Dynamická neuromuskulárna stabilizácia
Bránica a jej rola pri vzniku funkčných porúch pohybového a viscerálneho systému
Medzinárodný kongres o spojivových tkanivách v športovej medicíne

kuchta

PARTNERI

am22

am2

unnamed22